środa, 17 kwietnia 2013

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA REGULARNE ZAJĘCIA KONTAKT IMPROWIZACJI 
(od września 2014)

W czasie zajęć pracować będziemy nad zasadniczymi dla kontakt improwizacji zagadnieniami – skupimy się na płynnie zmieniającym się punkcie kontaktu, będziemy badać jak bezpiecznie dla siebie i partnera oddawać ciężar, kiedy warto oddać go mniej, a kiedy więcej, doświadczymy, co to znaczy prowadzić i podążać w kontakcie, poszukamy sposobów na zadbanie o świadomość swojego solo w ruchu z partnerem, tak by nie zatracić się w tańcu, zadbać o swoje potrzeby i granice. Podczas zajęć nie zabraknie bodyworku, improwizacji solo, precyzyjnych technicznych ćwiczeń ani struktur improwizacyjnych (scores).

Poziom zajęć będzie dostosowany do osób początkujących (również tych stawiających pierwsze kroki w kontakcie), ale mamy nadzieję, że również te bardziej zaawansowane znajdą dla siebie coś interesującego. 

Zajęcia będą miały odcień laboratoriów co oznacza, że nie będziemy przyjmować na nich roli nieomylnych autorytetów i że chętnie poznamy Wasze głosy czy uwagi.

Zaczynamy we wrześniu, będą dwie grupy zaawansowania, zajęcia we wtorki i czwartki po południu.


zajęcia dla początkujących
Jeżeli nie masz doświadczenia w kontakt improwizacji albo jest ono niewielkie, ta grupa jest dla Ciebie.
Będziemy poznawać podstawowe techniki kontakt improwizacji, rozwijać świadomość ciała w ruchu, w relacji z innym ciałem, z grawitacją i z przestrzenią.
W czasie zajęć będziemy wykorzystywać m.in. techniczne sekwencje ruchowe, które pozwalają zrozumieć konkretne fizyczne zasady improwizowania w kontakcie, bodywork oraz struktury improwizacyjne.
Wtorki od 19 do 21
Studium Teatralne, ul. Lubelska 30/32, Warszawa 

Informacje i zapisy: kinspiracje@gmail.com 
http://kinspiracje.blogspot.com/

https://www.facebook.com/events/154360884768019/


zajęcia dla tańczących
Zajęcia dla osób, które regularnie praktykują kontakt improwizację przynajmniej pół roku.
Będziemy na nich poszerzać swoje taneczne "słownictwo" ćwicząc technikę ruchu i pracować nad jego jakością, żeby był świadomy dla nas i czytelny dla innych. Będziemy uczyć się jak być widzianym_ą, w jaki sposób komunikować się przez ruch i jak o nim rozmawiać. Będziemy wreszcie dużo tańczyć i improwizować. 
Czwartki od 19 do 21
Studium Teatralne, Lubelska 30/32, Warszawa


Informacje i zapisy: kinspiracje@gmail.com 
http://kinspiracje.blogspot.com/

https://www.facebook.com/events/222613971225047/O nas:

Andrzej - tańczę kontakt improwizację ponad 3 lata i cały czas daję się zaskoczyć. Ukończyłem półroczny Contact Improvisation Basic Training Programme w Tanzfabrik w Berlinie, uczyłem się też tu i tam. Szukam sposobu na przekonujące wykorzystanie tej formy ruchu jako narzędzia politycznego.


Natalia - od kilku lat, z rosnącą pasją i zaangażowaniem, tańczę kontakt improwizację. Od niedawna coraz częściej dzielę się swoimi doświadczeniami, co traktuję jako niezbędną część własnej edukacji. Jestem aktywną animatorką działań w warszawskiej społeczności tańczącej kontakt improwizację, organizatorką jamów i warsztatów CI w Warszawie. Ukończyłam Contact Improvisation Training Program w Tanzfabrik w Berlinie. Brałam udział w wielu międzynarodowych warsztatach i festiwalach KI. Nauczyciele, którym zawdziędzam najwięcej to: Joerg Hassmann i Daniel Werner, którzy nauczyli mnie systematycznego podejścia do rozumienia i nauczania kontaktu i inspirują niezmiennie, bo mimo wielu, wielu lat doświadczenia mają w sobie dziecięcą ciekawość, którą potrafią zarażać innych; Daniela Schwartz i Eckhard Muller – spotkanie z nimi uświadomiło mi jak ważna jest komunikacja, również werbalna, w tej formie tańca, dbanie o swoje potrzeby i stawianie granic; oraz Ilona Kenova, dzięki której zrozumiałam jak wielką wartością jest społeczność taneczna, w której tak wiele możemy nauczyć się od siebie nawzajem, tańcząc i poszukując, bez wchodzenia w relację uczeń-mistrz.

https://www.facebook.com/events/117556278412556/

autorem obu zdjęć jest Tomek Tarnowski

niedziela, 24 lutego 2013

«Podążając za potokiem z Ruslanem Santah» w Warszawie//for English version see below//
«Podążając za potokiem z Ruslanem Santah»

w WarszawieJedna z zasad Aikido – wykorzystać energię przeciwnika przeciw niemu samemu.

W kontakt improwizacji my chwytamy pomysł partnera, przemnażamy swoją energią i podążamy za logicznym potokiem tego, co się wydarza. To jedna z najefektywniejszych zasad, która pozwala przestać myśleć «co robić» i zacząć improwizować. 

W swoich działaniach, odpychamy się od propozycji partnera i płyniemy ze strumieniem jego tańca, on z kolei robi to samo i w ten sposób zlewamy się w jeden strumień. Z jednej strony podążamy, a z innej zapraszamy partnera aby podążył za nami. Prowadzimy partnera za sobą i jednocześnie czekamy i patrzymy, czy mu się to udaje, czy nadąża i chce to robić.

Aby taniec był miękki i ciekły, praktykujmy: 80% uwagi i 20% naszych własnych ciekawych idei. Tym zajmiemy się na warsztacie. 


Ruslan jest zalożycielem CI i Festiwala na Ukrajnie, doświadczony tancerz i nauczyciel kontakt improwizacji. 
Najlepszą jego rekomendacją jest jego praca:)


W celu rezerwacji miejsca wpłać zaliczkę do 26.02.2013 w wysokości 150 zł/40Euro, podając w tytule wpłaty: Ruslan/ Imię i nazwisko

Rozkład:

15.03.2013
19:00-22:00

16.03.2013
10:00-14:00, 15:30-18:30 + jam /19:00-22:00 (otwarty dla gości, dla nich wstęp ... zl)

17.03.2013
10:00-14:00


cena: 250 PLN/ 65 Euro
kontakt: ivinska75@gmail.com


płatność:
Ananchykava Natalia
ul. Bat. Chłopskich 9/30
15-662 Białystok

Bank Alior/ Białystok
Numer rachunku 12 2490 0005 0000 4000 5771 2885

<< Following the stream - with Ruslan Santah >>

One of the principles of Aikido - use the opponent's energy against him.

In contact improvisation, we grasp the idea of a partner, multiply with our power and follow the logical stream of what is happening. This is one of the most effective policy, which allows to stop thinking "what to do" and start to improvise.

In doing so, we repel from the partner's proposition and flow with the stream of his dance, he in turn does the same, and thus merges into a single stream. On the one hand we follow, and we invite other partners to follow us. We guide the partner and see if it is going, if it's working and if it's wanted to be done.

If we want the dance to be soft and liquid we practice 80% of attention and 20% of our own interesting ideas. This is what we will do during this workshop.Ruslan is the founder of CI and festivals Ukraine, an experienced dancer and teacher of contact improvisation.
The best recommendation is his job :)The plan:


15.03.2013
19:00-22:00

16.03.2013
10:00-14:00, 15:30-18:30 + jam /19:00-22:00 (otwarty dla gości, dla nich wstęp ... zl)

17.03.2013
10:00-14:00PRICE: 250 PLN/ 65 Euro

CONTACT: ivinska75@gmail.com

RESERVATION:
150 PLN = 40 EUR 26/02/2013
giving the title of payment: Ruslan / Your Name


Ananchykava Natalia
ul. Bat. Chłopskich 9/30
15-662 Białystok

Bank Alior/ Białystok
Numer rachunku 12 2490 0005 0000 4000 5771 2885

wtorek, 5 lutego 2013

1. Lab Bazaar CI Warszawa

V for English version see below V1. Lab Bazaar CI Warszawa
odbędzie się 22 – 24 lutego 2013.

22 luty godz. 17.00 - 22.00,
23 luty godz. 09.00 - 22.00,
24 luty godz. 09.00 - 18.00

Warszawa Międzylesie, Żegańska 1, budynek gimnazjum.

Szczegółowy plan:

Piątek [5h]
17:00 przyjazd uczestników
18:00 - 19:30 koło otwierające: przedstawienie się, zgromadzenie tematów na laboratoria taneczne, uzgodnienie szczegółowych tematów do pracy w ciągu Festiwalu
19:30 - 22:00 focus jam z wprowadzeniem                                        

Sobota [13h]
09:00 - 10.00  aktywności poranne: joga, medytacja, Small Dance, spacer w lesie,
jeden na jeden - taniec, eksploracja, wzajemny feedback
10:00 - 10:30 omówienie w kole
10:30 - 13:00 Sesja 1 ruch; wzajemne uczenie, laboratoria taneczne
13:00 - 13:30 omówienie w kole
13:30 - 15:00 obiad
15:00 - 16:30 Sesja 2 jeden na jeden - taniec, eksploracja, wzajemny feedback; bodywork lub kontynuacja tematów z pierwszej sesji
16:30 - 18:30 Sesja 3 teoria tańca; grupy dyskusyjne, pomysły na wspólne projekty
18:30 - 19:30 kolacja
20:00 - 22:00 performance (otwarte dla publiczności), Open Jam

Niedziela [9h]
09:00 - 10:00 aktywności poranne: joga, medytacja, Small Dance, spacer w lesie,
jeden na jeden - taniec, eksploracja, wzajemny feedback
10:00 - 10:30 omówienie w kole
10:30 - 13:00 Sesja 4 ruch, laboratoria taneczne, mini-warsztaty, “tried & true”
13:00 - 13:30 omówienie w kole
13:30 - 15:00 obiad i dzielenie się materiałami na temat tańca Kontakt Improwizacja
15:00 - 16:30 omówienie w kole – rezultaty wspólnej pracy, propozycje na przyszłość, ewaluacja
16:30 sprzątanie
18:00 opuszczenie sali


koordynacja: Olga Lidia Kozłowska olga.kozlowska@gmail.com

W ramach sesji mini-warsztatów:
- Monika Łazuk joga w parach

wstęp bezpłatny // free !!

 :) zapraszamy do kontaktowego Międzylesia 

 =======================================================
ENGLISH VERSION

 
CI Warsaw Bazaar Lab
will be held on 22 - 24 February 2013.

February 22 hr. 17.00 - 22.00,
February 23 hr. 09.00 - 22.00,
February 24 hr. 09.00 - 18.00

Warsaw, Międzylesie, Żegańska 1, high school building.

A detailed plan:

Friday [5h]
17:00 Arrival of participants
18:00 - 19:30 Opening circle: introduction, meeting topics in laboratories dance
(brainstorm), looking for specific projects during the Festival
19:30 - 22:00 Focus Jam with intro

Saturday [13h]
09:00 - 10.00 Morning activities: yoga, meditation, Small Dance, a walk in the woods,
one on one - dance, exploration, mutual feedback
10:00 - 10:30 Circle - feedback
10:30 - 13:00 Session 1 - MOVE, mutual learning, laboratories dance
13:00 - 13:30 Circle - feedback
13:30 - 15:00 Lunch
15:00 - 16:30 Session 2 - ONE on ONE - dance, exploration, mutual feedback, bodywork
or continuation of themes from the first session
16:30 - 18:30 Session 3 DANCE THEORY, group discussion, ideas for joint projects
18:30 - 19:30 Dinner
20:00 - 22:00 Performance Night (open to the public), Open Jam

Sunday [9h]
09:00 - 10:00 Morning activities: yoga, meditation, Small Dance, a walk in the woods
one on one - dance, exploration, mutual feedback
10:00 - 10:30 Circle - feedback
10:30 - 13:00 Session 4 MOVE, dance labs, mini-workshops, "tried & true"
13:00 - 13:30 Circle - feedback
13:30 - 15:00 Lunch and sharing materials on Contact Improvisation
15:00 - 16:30 Circle - feedback - the results of working together, thoughts for the future
evaluation
16:30 cleaning
18:00 The End

Coordination: Olga Lidia Kozłowska olga.kozlowska @ gmail.com 


wtorek, 8 stycznia 2013

CONDENSED SYSTEMATICS - majówka CI 2013 !!!


1 maja o 11:00 – 5 maja o 19:00
SP nr 61. Ul. Okólna 183, Łódź - Łagiewniki, Poland


FOR ENGLISH SCROLL DOWN 

Już po raz trzeci spotkamy się na kilka wiosennych dni w podłódzkich
Łagiewnikach, żeby wspólnie uczyć się kontakt improwizacji od mistrzów formy. Tym razem wybór padł na Joerga Hassmanna i Daniela Wernera, niemieckich tancerzy, od kilku lat wspólnie prowadzących w Tanzfabrik w Berlinie regularne 6-miesięczne treningi kontakt improwizacji, w trakcie których dzielą się swoim własnym, systematycznym podejściem do tej techniki tańca (teksty znajdziesz tu: http://www.dancecontact.de/en/inspiration). To co proponują nam, to 5 dni "skondensowanej" wersji treningu, prawdziwą pigułę wiedzy o KI, jak najbardziej praktycznej.

Co mówią o nim sami prowadzący:


CONDENSED SYSTEMATICS
Program warsztatu skoncentrowany jest na podstawowych regułach kontakt improwizacji. My - Daniel i Joerg - próbujemy zrozumieć tę unikalną formę tańca i usystematyzować wiedzę na jej temat. Podstawą tego, czego nauczamy są ruchowe wzorce rozwojowe człowieka zaczerpnięte z Body Mind Centering, jak również specyficzny bodywork ułatwiający zrozumienie anatomii efektywnego ruchu, skoncentrowanej na kościach i stawach w relacji z grawitacją. W oparciu o te doświadczenia rozwijamy efektywne w tańcu wzorce ruchowe poprzez proponowanie "ścieżek" (określonych sekwencji ruchowych z partnerem) oraz tanecznych struktur służących eksploracji. Wierzymy, że to czyni nasz taniec klarownym oraz zwiększa liczbę dostępnych nam wyborów. Koncentracja na technicznych podstawach CI pozwala również na otworzenie się na emocjonalne, psychologiczne, jak i filozoficzne aspekty tego doświadczenia.
Podczas tego warsztatu pracujemy nad rozwinięciem solidnych podstaw technicznych. Jednymi z ważnych elementów tego podejścia są:
- słuchanie,
- umiejętne prowadzenie i podążanie,
- połączenie centrum z centrum,
- opieranie się o kogoś z dopuszczeniem możliwości utraty równowagi,
- trzy sposoby dotyku w punkcie kontaktu - rolowanie, ześlizgiwanie
oraz zwyczajny dotyk bez rolowania i bez ześlizgiwania się.
Naszym celem jest "duet centrum przy centrum", który sprawi, że w
tańcu pojawi się prawdziwa trójwymiarowość . Podnoszenia są naturalną częścią tego doświadczenia.

GARŚĆ PRAKTYCZNYCH INFORMACJI

CZAS: 1-5 maja 2013. Zaczniemy we środę wczesnym popołudniem a
zakończymy w niedzielę tak, żeby wszyscy zdążyli wrócić do siebie na
czas. Warsztat to 5 godzin dziennie w dwóch sesjach - porannej i
poobiadowej. Wieczorami dżemy, długie jak zechcemy, bo przestrzeń
będzie cały czas nasza.

MIEJSCE: Warsztat odbędzie się w szkole podstawowej nr 61 w
Łagiewnikach na obrzeżach Łodzi. Ulica Okólna 183. Obok szkoły jest
las a w lesie staw. W stawie można pływać. Do naszej dyspozycji będzie boisko i palenisko. W zeszłym roku było mnóstwo drzewa i ogniska, że ho ho. A na boisku można rzucać frisbee, grać w badmintona lub w piłkę i chodzić na linie. Będziemy spać w klasach (można pod gołym niebem jeżeli pogoda dopisze) i tańczyć w wielkiej sali gimnastycznej ze świetną podłogą. Prysznice są damskie i męskie.

DOJAZD: Na miejsce najlepiej dotrzeć samochodem zabierając komplet ludzi. Inną opcją jest dojazd do Łodzi a tam z pl. Dąbrowskiego autobusem 51/51B do pętli przy szkole.

JEDZENIE: W cenie warsztatu są zawarte wegańskie śniadania, obiady i kolacje, które przyszykuje dla nas według swoich niesamowitych receptur Agata Bielska, organizująca w Łodzi warsztaty Miejskiej Kuchni Roślinnej (tu można poczytać:http://projekt-kokon.pl/?cat=17).
Będzie pycha!

CO NALEŻY ZABRAĆ? Karimatę, śpiwór, sztućce i naczynia. Zatyczki do uszu jeżeli płytko śpicie i dużo ubrań na zmianę. Frisbee, rakietki do kometki i piłkę. Gry planszowe i towarzyskie. Herbatę i kawę.

CENA: 650 złotych. Cena obejmuje zajęcia, zakwaterowanie i wyżywienie.
Jeżeli zdecydujecie się skorzystać z systemu ratalnego, wówczas cena będzie wynosiła dla Was 600 złotych. Aby skorzystać z systemu ratalnego należy wpłacić pierwszą ratę w wysokości 250 złotych do 15 lutego, kolejną w wysokości 200 złotych do 31 marca i ostatnią 150 złotych do 30 kwietnia.
W innym wypadku prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 350 złotych do 15 marca i resztę kwoty, czyli 300 złotych do końca kwietnia. Numer konta i szczegółowe informacje otrzymacie po wysłaniu mejla ze zgłoszeniem do Moniki na mikitra@hotmail.com.
Zaliczka może być zwrócona w kwocie 100 złotych, jeśli informacja o
rezygnacji udziału w zajęciach wpłynie drogą mailową (mikitra@hotmail.com) najpóźniej do 15 marca. Po 15 marca zaliczki nie będą zwracane. Można natomiast swoje miejsce przekazać wskazanej nam osobie, która nie jest jeszcze na liście uczestników.

Rejestracja rusza teraz!

DZIECI: Można przyjechać z dziećmi. Jeżeli planujecie rodzinną ekspedycję napiszcie do Wilejki (wilejkaz@gmail.com).This is a rare opportunity to spend a week exploring the fundamentals of Contact Improvisation with two very well-known German teachers: Joerg Hassman and Daniel Werner.

For several years now, they have been teaching a 6-month “Foundations of CI” course together in Berlin and the material for this intensive workshop will be a condensed version of that course.

CONDENSED SYSTEMATICS
This training focuses intensively on the principles of Contact Improvisation. We (Daniel and Joerg) try to understand this unique dance form in a systematic way. The foundation of what we teach is based on early developmental movement patterns drawn from Body Mind Centering as well as specific bodywork to understand anatomically efficient movement, with a focus on bones and joints in relation to gravity. From there we develop efficient movement patterns for the dance by offering pathways (exact movement sequences with a partner) or explorative dance scores. We believe this brings clarity to the dance, and increases the choices available to us. By focussing on the technical foundations of CI, we also invite doors to open to the emotional, psychological and philosophical aspects.

In thisfoundation training we work on developing a solid technical basis. Some important elements of this approach are: listening; knowledge of the necessary activity in leading and following; centre to centre connection; leaning with the acceptance of possibly falling off balance and the three forms of touch in the point of contact - roll, slide, or simple touch with no roll or slide. Our goal is a centre to centre duet that enables a true three dimensionality. Lifts are naturally a part of this experience.

PRACTICAL INFO:

TIME: 1st-5th of May 2013. We will begin on Wednesday afternoon and finish on Sunday so that everybody will be able to get back to their homes before the working week starts. The workshop itself will be 5 hours on a daily basis divided into morning and afternoon session. In the evenings there will be jams, no time limited as the space will belong to us at all times.

PLACE: The intensive will take place in the building of the primary school in Łagiewniki, which is a peaceful and quiet district of Łódź, located in the suburbs of the city. The school is situated by the forest and in the forest there is a pond where you can swim. We will have a playground and a fire-place at our disposal (last time the bonfires were amazing). The playground is frisbee-, badminton- or football-friendly and hopefully someone will hang a slack between the trees so that we will be able to train our balance. Sleeping in the classrooms (one can also sleep outdoors if the weather is fine). Dancing in the spacious gym with an excellent wooden floor.

HOW TO GET THERE? Please contact Andrzej (jedrek@riseup.net) if you intend to come. In the e-mail please write where you will be coming from and what is your preferred means of transport. If you are planning to come by car please write if and how many seats you will have available.

FOOD: The price includes 3 simple and nutritious vegan meals a day. If you feel you might need something in between please make sure you bring something extra with you. There is a small shop nearby, not necessarily well equipped, but you can always get some fruits, veggies or chocolate out there.

THINGS TO TAKE WITH YOU: carrimat, sleeping bag, basic cutlery and dishes, earplugs (if you do not sleep very deeply), enough clothes to change, frisbee, some games to share, your favorite tea.

PRICE: It is 230 Euro for which you get 25 hours of workshop, long jams, accommodation and food. Registration commences on the 1st of February. If you register and decide to pay an advance before the 28th of February you will be offered an early bird price - 190 Euro. You will receive the account number and all the important information after sending an e-mail to Monika - mikitra@hotmail.com

The registration starts now!

THIS IS A NON-PROFIT EVENT. IF THERE IS NO ENOUGH PARTICIPANTS REGISTERED TILL THE END OF MARCH THE WORKSHOP WILL BE CANCELLED.

sobota, 15 września 2012

Warsztat: Butoh, Kontakt i Improwizacja z Arye Bursztyn

Warsztat: Butoh, Kontakt i Improwizacja
z Arye Bursztyn

[For English see below]9-11 listopad 2012, Warszawa

Plan działań:
PIĄTEK 18-21.00 warsztat
SOBOTA 11.00-14.00 &15.30-19.00 warsztat
NIEDZIELA 11.00-14.00 & 15.30-18.30 warsztat, 20.00 pokaz pracy + jam

W sobotę i w niedzielę w przerwach między zajęciami planujemy wspólny obiad, przynieście coś wegańskiego/wegetariańskiego na wspólny stół.

Miejsce:
Warszawa - Rzeka Życia, Towarowa 22

Cena: 280 PLN (15 godzin warsztatu)

Zgłoszenia i wpłaty: ciwarszawa@gmail.com temat: Butoh/CI
Zaliczka 130 PLN na konto: Inteligo 50102055581111161126900074 Małgorzata Gajdemska
(osoby potrzebujące dokładnego adresu do dokonania przelewu prosimy o wiadomość @)

Język warsztatu: angielski. Tłumaczenie na język polski jest możliwe
Poziom: otwarty, zapraszamy zarówno osoby bez doświadczenia jak i tańczące kontakt improwizację, butoh, mimów, aktorów i performerów oraz wszystkich zainteresowanych.

Osobom spoza Warszawy pomożemy znaleźć nocleg.

Warsztat ma charakter społeczny, opiera się na koleżeńskiej wymianie i społecznym zaangażowaniu w jego organizowanie. Uczestniczycie w nim na własną odpowiedzialność.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Butoh, Kontakt i Improwizacja

Tematem warsztatu jest Kontakt Improwizacja z perspektywy Butoh. To spotkanie powolności, delikatności i intensywnej koncentracji tej japońskiej formy tańca z płynnością i komunikacją właściwą Kontakt Improwizacji.

Ciało jest postrzegane jako spotkanie dwóch obrazów: to worek z płynem, fałdami, niezwykle wrażliwy, na granicy przelania się a jednocześnie szkielet, ziemski twór, badany i doświadczany poprzez taneczny kontakt z grawitacją. Rezultat tego spotkania to bardzo delikatny i wrażliwy taniec pełen powietrza. To swobodny przepływ i niezwykle zmysłowy dialog.

To ekscytująca integracja dwóch form tańca, które mają ze sobą dużo wspólnego (wielki szacunek do ziemi, taniec pochodzący z samego Ciała, system oraz bezinteresowność) pomimo ich oczywistych różnic.

Warsztat wykorzystuje techniki pracy z ciałem oparte na wzorcach ruchu, które pochodzą ze stylu Butoh stworzonego przez Ushio Amagatsu. Kontakt Improwizacja pozwala wniknąć głębiej w delikatność tej techniki i pogłębić wrażliwość.


Arye Bursztyn

Tańczył w wielu izraelskich grupach, w tym Bat-Sheva, Kol-Demama i Karmon. Od 1985 roku pracował jako tancerz niezależny, nauczyciel oraz choreograf. Występował jako performer w ramach wielu różnych festiwali tańca w USA, Europie i Japonii. Uczestniczył w dwóch spektaklach dla zachodnich tancerzy przygotowanych przez Ushio Amagatsu, twórcę zespołu Sankai-Juku Butoh: "Jacob's Pillow Dance Festival" w USA (1988) i "Spiral Hall" w Tokyo (1991).

Prakykuje kontakt improwizację od 1985 roku, tańcząc i ucząc improwizacji tanecznej od przynajmniej 20 lat. Obecnie naucza tancerzy i aktorów teatralnych w Seminar Hakibbutzim Teachers' College w Tel Awiwie i prowadzi warsztaty w Izraelu, Europie i USA.

Jest socjologiem, antropologiem i psychologiem (Tel-Aviv University,1978)
i dyplomowanym tancerzem (Smith College, Northampton, Mass., USA, 1989). Zrealizował studia podyplomowe w zakresie treningu psychoterapeutycznego Gestalt w Gestalt Institute of Cleveland, specjalizując się w procesach Ciała. Jest członkiem European Association for Gestalt Therapy.

Obecnie prowadzi prywatną praktykę wykorzystując terapię Gestalt skoncentrowaną na ciele-umyśle (bodymind) i naucza w Tel Aviv University, School of Social Work i innych programach trenerskich o podejściu integracyjnym i skoncentrowanym na ekspresji.

Butoh, Contact & Improvisation
with Arye Bursztyn

9-11 November 2012, Warszawa


Friday 6-9 pm workshop
Saturday 11am-2pm & 3.30-7.00 workshop
Sunday 11am-2pm & 3.30-6.30 workshop, 8pm public performance and jam

On Saturday and Sunday during the breaks we plan common lunch, please bring some vegetarian/vegan food to share.

We will help travelers to find a place to stay overnight at homes of varsovian contacters.

Price: 70 EUR (15 h of workshop)

Reservation & info: ciwarszawa@gmail.com ; subject: Butoh/CI

Level: open. We invite people without any experience and also dancers of CI, butoh, mime practicioners, actors and performers and every interested person.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Butoh, Contact & Improvisation

The Workshop is about Contact-Improvisation from a Butoh Perspective. It
is an assimilation of the slow, delicate and highly concentrated intensity of
the Japanese dance form with the fluidity and dialogical quality of CI. The
Body is regarded as a sack of fluids, undulating, acutely sensitive, on the
edge of pouring-over, guided by intense imagery together with the earthly,
skeletal, researching Newtonian-like Contact dance.
The result is a very delicate, airy and sensitive dance. It is a free-flowing and
very sensuous dialogue. It is an exciting integration of two dance forms that
have much in common (the great respect for the ground, the dancing from
the point-of-view of The Body itself, its systems and own selfless logic, and
much more), in spite of the obvious differences.

The workshop is structured around a bodywork technique that is based on
movement patterns derived from Ushio Amagatsu's Butoh style, followed by
a Contact-Improvisation practice that enables the qualities and sensitivities
of that technique to seep in.


Arye Bursztyn

I danced and toured internationally with several Israeli dance-companies,
including Bat-Sheva, Kol-Demama and Karmon. Since 1985 I have worked
as an independent dancer, dance-teacher and choreographer, and performed
nationally and at various dance-festivals in the USA, Europe and Japan.
I have participated in the two productions for western dancers created by
Ushio Amagatsu, creator of the Sankai-Juku Butoh company, at the "Jacob's
Pillow Dance Festival", USA, in 1988 and at "Spiral Hall", Tokyo, in
1991. I practiced Contact-Improvisation since 1985, dancing and teaching
Improvisational-Dance for the last twenty years. Currently I am teaching
dancers and theater-actors at the "Seminar Hakibbutzim Teachers' College"
in Tel-Aviv and lead workshops in Israel, Europe and the USA.
I hold a B.A. in Sociology, Anthropology and Psychology from the
Tel-Aviv University (1978) and a graduate, M.F.A degree in Dance from
Smith College, Northampton, Mass., USA (1989). I was trained in Post-
Graduate Gestalt training at the Gestalt Institute of Cleveland, Ohio,
specializing in Body-Process and a member of the EAGT, the European
Association for Gestalt Therapy. I am currently practicing bodymind Gestalt
therapy in private practice and teaching it at the Tel Aviv University, School
of Social Work and other training programs for integrative and expressive
psychotherapies.

piątek, 7 września 2012

Widzieć, nie patrząc - warsztat kontakt improwizacji z Katy Dymoke

Seeing with and without sight. 

Come with a view to explore and deepen your sense of embodied movement making and dancing CI.

Warsaw, 12-14 October 2012

Friday 6-9.30 pm workshop
Saturday 11am-2pm & 3.30-7.00 workshop, 7-10 pm jam with live music
Sunday 10am-3.30pm workshop (30 min break)

On Saturday and Sunday during the breaks we plan common lunch, please bring some vegetarian/vegan food to share.

The price for the whole workshop (15 hours) is 60 Euro.
Foreign participants are kindly asked to send an e-mail to Marcin marcin.hnatkowski@gmail.com, so that we can arrange how to make the payment. IMPORTANT: I'm out till 21.09.2012. Please, sent me also text on +48 600 930 130 Thx ;-)

We will help travelers to find a place to stay overnight at homes of varsovian contacters. If you need an accommodation or have any further questions please write to Natalia bajkinatalki@gmail.com

Workshop will be led in English.

Description:
Over the weekend we will explore the sense of seeing and perceiving through sight and the perceptions and how this influences our orientation, our relationship to space. We see the dance of others but not our own, we have to perceive our dance kinesthetically. The kinesphere is a space around us that we perceive and don't need to see, that sense of perception can take us into space and into positions so that we perceive and so see our bodies as we move them. By the use of touch and moving with the body of another we learn new ways of seeing ourselves in space. By not using sight we start to see ourselves differently. Seeing takes us into space, we see where we want to go, our body extends into the direction we wish to move in, so we pull and lever our way, against gravity, and with another dancer. We will use touch, movement and all the senses but we will focus on awakening our ways of seeing and moving.

About Katy:
As a professional dancer and improviser, with a long established background of working in education, health and community contexts, Katy lives to dance. She is known for her work as company director of Touchdown Dance in the UK, Europe, South America, USA, Australia and more recently in India. Katy has worked collaboratively in performance projects with Angus Balbernie, Ray Chung, Lisa Nelson, Julyen Hamilton and Steve Paxton amongst others. Katy has been dancing CI for over 25 years as teacher and performer and has made several short Dance films, including a major Capture award to make a 10 minute film of contact improvisation called SENSE-8. Katy is BMC® practitioner and Teacher and she directs the Somatic Movement Education Program in the UK and the Performing Arts Application program with Mark Taylor (U.S.) in the UK and Argentina. Katy is a registered Dance Movement Psychotherapist, (DMP) and is writing a PhD on the impact of touch in clinical practice. She is also setting up an MA course in DMP which includes 6 BMC courses. A lover being in nature, of physicality and somatic practice, Katy states; "I have a strong belief in centred, mindful, movement practice to support full bodied, dynamically rich and generous dancing."Widzieć, nie patrząc - warsztat kontakt improwizacji z Katy Dymoke

Warszawa, 12-14 października 2012

Plan działań (może ulec niewielkim zmianom):
PIĄTEK 18-21.30 warsztat
SOBOTA 11.00-14.00 & 15.30-19.00 warsztat, 19-22 jam z muzyką na żywo
NIEDZIELA 10.00 - 15.30 warsztat (z 30 min przerwą)

W sobotę i w niedzielę w przerwach między zajęciami planujemy wspólny obiad, przynieście coś wegańskiego/wegetariańskiego na wspólny stół.

Miejsce:
podamy wkrótce

Cena: 210 złotych (15 godzin warsztatu)

Miejsce na warsztacie rezerwujecie przez wplatę całej kwoty lub zaliczki 110 zł do końca września.
Zgłoszenia i wpłaty przyjmuje Marcin Hnatkowski marcin.hnatkowski@gmail.com
62 1140 2017 0000 4902 0790 3042
ul. Wiktorska 33/4
02-587 Warszawa
W tytule przelewu "warsztat Katy - imię i nazwisko uczestnika"
WAŻNE: Nie ma mnie w Polsce. Proszę wyślij mi również sms'a na numer 600 930 130 dotyczącego wykonanej wpłaty. Dzięki ;-)

Język warsztatu: angielski, będzie tłumaczenie na polski.

Poziom: warsztat skierowany jest zarówno do doświadczonych tancerzy, jak i osób początkujących.

Osobom spoza Warszawy pomożemy znaleźć nocleg.

Pytania? Do Natalii na bajkinatalki@gmail.com lub 663 480 307 i Andrzeja na klaudiusz.i.meskalina@gmail.com lub 699 933 917 (lub umieszczajcie na stronie wydarzenia na fb)

Warsztat ma charakter społeczny, opiera się na koleżeńskiej wymianie i społecznym zaangażowaniu w jego organizowanie. Uczestniczycie w nim na własną odpowiedzialność.

Opis warsztatu:
Podczas warsztatu będziemy badać, w jaki sposób to, jak postrzegamy rzeczywistość za pomocą wzroku oraz innych zmysłów, wpływa na naszą orientację w przestrzeni. Zwykle widzimy tańce innych osób, ale nasz własny taniec postrzegamy głównie kinestetycznie. Kinesfera jest przestrzenią dookoła nas, którą postrzegamy, nawet jeśli jej nie widzimy, i która umożliwia nam odczuwanie zmian kształtu naszego ciała podczas ruchu w przestrzeni, kiedy mamy zamknięte oczy. Dzięki dotykowi oraz poruszaniu się wraz z ciałem innej osoby, uczymy się nowych sposobów doświadczania siebie w przestrzeni. Kiedy przestajemy używać wzroku, zaczynamy widzieć siebie inaczej, natomiast jego świadome używanie otwiera przed nami przestrzeń; wtedy widzimy, dokąd chcemy iść, a nasze ciało, zgodnie z naszą wolą, podąża w tym kierunku. Wykorzystamy dotyk, ruch i wszystkie zmysły, ale szczególnie skupimy się na rozbudzeniu różnych sposobów widzenia i poruszania się.

Katy Dymoke jest profesjonalną tancerką, improwizatorką, doświadczoną nauczycielką i terapeutką. Tańczy kontakt improwizację od ponad 25 lat, jako nauczycielka i performerka. Współpracowała m.in. z Angusem Balbernie, Rayem Chungiem, Lisą Nelson, Julyenem Hamiltonem i Stevem Paxtonem. Jest dyrektorką Touchdown Dance, instytucji, która zrzesza profesjonalnych tancerzy widzących i niewidomych. Jest również autorką krótkich filmów tanecznych, nauczycielką BMC ® (Body Mind Centering ®), terapeutką tańcem i ruchem (Dance Movement Psychotherapist) oraz pisze doktorat o działaniu/znaczeniu dotyku w praktyce klinicznej. Ma też trzeci dan w jujitsu.

wtorek, 24 lipca 2012

warsztat FLYING & FALLING Adrian Russi

warsztat contact improvisation

nauczyciel / teacher: Adrian Russi

LATANIE I SPADANIE
- od podstawowych umiejętności po pierwsze podnoszenia

FLYING & FALLING
- from basic skills to first shoulder lifts.


30 listopad (wieczorem), 1 i 2 grudnia (pełne dni + jamy wieczorne)
30th November (evening), 1st & 2nd December (full days & evening jams)

zapisy / booking: ciwarszawa@gmail.com 


LATANIE I SPADANIE – od podstaw do podnoszeń.

Techniki latania i spadania są zazwyczaj postrzegane jako złożone i dostępne tylko zaawansowanym tancerzom. Jednak umiejętności miękkiego upadania na podłogę i podnoszenia się mogą pojawić się już na pierwszych zajęciach. Kontakt improwizacja jest formą tańca w której ciało nieustannie wsłuchuje się w grawitację i bawi się balansem oraz wychodzeniem z niego, lataniem i spadaniem, przemieszczając się poprzez poziomy, gdzie przestrzeń jest częścią doświadczenia już od pierwszego momentu kontaktu.

To jeden z powodów dla których ten warsztat rozpocznie się pracą nad podstawowymi umiejętnościami i ćwiczeniem twojej percepcji: aby głęboko zrozumieć że latanie wysoko jest o wiele bardziej kwestią dobrze opanowanych podstaw, odczucia i umiejętności sprytnego zorganizowania twojego ciała – niż złożonej a nawet nieosiągalnej techniki (z wyjątkiem silnych mężczyzn i lekkich kobiet!).

Odkryjesz, że główne zasady są takie same - czy poruszasz się blisko ziemi, czy na ramieniu swojego partnera - największą różnicą jest bycie w większym pędzie i dreszczyku, a zaczynając przemieszczać się poprzez poziomy i zyskując doświadczenie z czasem znajdziesz się co raz wyżej.

Moją intencją jest praca z techniką precyzji momentu (solo i z partnerem), zaoferowanie ćwiczeń które zróżnicują twoją percepcję i otworzą świadomość. Chcę użyć pracy z ciałem by dodać delikatnej jakości nie tylko twojemu ciału ale i umysłowi, a w końcu też bawić się z prostymi improwizacjami i swobodnym tańcem aby zintegrować nowe umiejętności. Będzie przestrzeń na rozmowę aby pogłębić zrozumienie materiału oraz uczyć się od siebie nawzajem na różnych poziomach.

Prawdopodobnie będziesz się dużo pocić i mieć mnóstwo zabawy, latając i spadając w swoich tańcach. Mam nadzieję, że będziesz wypatrywać kolejnego jamu w nadziei na poeksperymentowanie z lataniem i spadaniem, z całą ich subtelnością!

Poziom: Otwarty dla wszystkich. Materiał będzie przygotowany tak, by zarówno osoby początkujące jak i doświadczeni tancerze skorzystali jak najpełniej.


=============================================================================

FLYING & FALLING- from basic skills to first shoulder lifts.

Techniques for flying and falling are often considered to be quite complex and for advanced dancers only.
Nevertheless skills for landing softly on the floor and rising up with ease into the upper space can be a
theme even in your first class. And as CI is a dance form where the body is constantly listening to gravity
and playing with balance and off-balance, flying and falling through the levels and the space is part of your
experience from the very first moment you start dancing contact.

That’s one reason why this workshop will start with basic skills and exercises to challenge your perception: to deeply understand that flying high is much more a question of solid basic skills, of sensation and the ability
to cleverly organize your body than a complex or even unreachable technique (except for strong men or light
women!). You will discover that the main principles are the same whether you are moving quite close to the
floor or up on your partners shoulder, the biggest differences being more momentum, more thrill, and starting
to flow through the levels as you gain more experience and get into the higher spheres.

My intention is to work with precise movement techniques (solo and with a partner), to offer exercises that
will help to differentiate your perception and to open your awareness, to use bodywork for softening not
only your body but also your mind, and finally to play with simple improvisation scores and free dancing to
integrate the new movements. There will be space for verbal exchange to deepen the understanding of the
material and to learn from each other on different levels.

You will probably sweat a lot and have lots of fun while flying and falling through your dances. And hopefully
you’ll be looking forward to the next jam to experiment with the full range of flying and falling within its very
subtle parts!

Level: This workshop is open for everybody. The material will be prepared in a way that as well beginners as experienced dancers can profit fully.